BPV

De Biologische Pluimveehouders Vereninging, oftewel BPV, is een vereniging van ruim 100 pluimveehouders in Nederland. Wij zijn een team van vrijwilligers die ons inzetten voor alle leden van de BPV.

 

Doelstelling van de B.P.V.:

  • Een duidelijk aanspreekpunt voor de biologische pluimveehouderij
  • Belangenbehartiging
  • Inspraak in onderzoek en regelgeving
  • Kennis uitwisseling
  • Inspraak in projecten

 

Mochten er dingen spelen waarbij u in contact wil komen met de BPV neem dan contact op via: secretaris@biologischpluimvee.nl