Bestuur

  • Voorzitter:             Henk Spruijt                            
  •  Penningmeester:  Danielle Kanninga                       
  •  Bestuursleden:     Willem van Mourik

                                          Daniëlle Kanninga                                    

                                          Kees Sijbenga

                                          Henk Spruijt

                                          Nelleke Blok (extern secretaris)


 

 Taakverdeling bestuur
 

  • Afgevaardigde NOP kringleg:   Henk Spruijt
  • Afgevaardigde adviescommissie pluimveegezondheidszorg, hieronder vallen ook de werkgroepen Dier Gezondheids Fonds, AI en uitloop:   Henk Spruijt
  • Afgevaardigde Bioraad:  Willem van Mourik

 

  • Afgevaardigde Bionext ketenwerkgroep vlees en eieren:  Nelleke Blok en Kees Sijbenga