Nieuws

Beste BPV leden.

 

Wie bij een calamiteit in aanmerking komt voor het DGF moet bij de gecombineerde opgave een apart DGF formulier invullen. Geen of een verkeerd ingevuld formulier betekend geen steun. Ook als u geen gecombineerde opgave moet doen, moet u wel dit DGF formulier invullen, u kunt daar apart voor inloggen.

In het betreffende formulier moet de ondernemer een kruisje invullen, waarmee hij aangeeft dat hij in aanmerking  wil komen voor maatregelen ter preventie van dierziekten in de periode 15-5-2015 t/m 15-5-2016. Het formulier geldt voor verschillende diersoorten o.a. kippen. Deze formulieren zijn te vinden op mijnrvo.nl.

Gezien de geldigheidsduur is het verstandig het formulier voor 15-5-2015 op te sturen.

Het DGF formulier kun je  maar 1 keer invullen en versturen, wijzigen is niet mogelijk.

De eis voor dit extra formulier vloeit voort uit de Europese eisen voor staatssteun. Ontvangers van steun moeten vooraf aangeven dat ze in aanmerking willen komen voor bepaalde steun. Wie niet het bewuste kruisje op dit formulier zet, geeft daarmee aan geen aanspraak te willen maken op betalingen of diensten uit het DGF. “We mogen bedrijven niet in regelingen opnemen zonder positieve verklaring dat iemand dit echt wil”. laat een woordvoeder van RVO weten.

 

Hieronder de link hoe het officieel staat beschreven.

 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0036489/geldigheidsdatum_28-04-2015